قصه هایی از روزای کاریمونو اینجا مینویسم. امیدوارم براتون سرگرم کننده و آموزنده باشه.