مشتری موظف به تکمیل فرم سفارش با اطلاعات صحیح و کامل است. در صورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست، سفارش مورد نظر قابل پیگیری و تحویل نخواهد بود و ووداستوری هیچگونه مسئولیتی در قبال مفقود شدن یا نرسیدن بسته ها نخواهد داشت.

حفظ و نگهداری رمز عبور بر عهده کاربران است.