محصولات ووداستوری به وسیله تیپاکس و به صورت پس کرایه برای شما عزیزان ارسال خواهد شد.

برای ساکنین محترم شهرستان بوشهر، امکان ارسال به وسیله پیک نیز وجود دارد.